ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ฝอ.ตร. รุ่นที่ ๓๙


สอบวันพฤหัสบดีที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๐
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องเรียน ๕๑๓๓ ชั้น ๓ อาคารวิชาการ ๕๑ รร.นรต.

--------------------------------

* ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบในเวลา ๑๓.๓๐ น.เพื่อดำเนินการตรวจพิิสูจน์ตัวบุคคล และแนะนำการปฎิบัติในการสอบคัดเลือก
* หากมาหลังเวลา ๑๔.๐๐ น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด


การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี สามารถสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐  ณ ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต.โครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน" รุ่นที่ ๑

 ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผบช.รร.นรต. เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน"

เอกสารประกอบการสัมมนา
การศึกษาไทย 4.0  โดย ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
active leaning       โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล