คณะผู้บริหารโรงเรียนตำรวจเวียดนามเยือนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การตรวจเครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจของศูนย์บริการทางการศึกษา

การอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการให้กับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลี


การเสวนาวิชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจกับโรงเรียนเตรียมทหาร