รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติการเพื่อสันติภาพของสหประชาชาติ

หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง รุ่นที่ 12 (ผู้บริหาร) 2564

 

หลักสูตรการฝึกอบรมว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

ตารางสอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 - 4 ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2563

 

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษและครูฝึกนักเรียนนายร้อยตำรวจ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

การตรวจราชการของจเรตำรวจประจำปีงบประมาณ 2563

พิธีถวายเครื่องสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล


ประกาศรับสมัครคณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การมอบรางวัลผลการประกวดโครงการประกวดแนวทางที่ดี (Good Practice) ประจำปี พ.ศ.2563

กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ "Big Cleaning Day" ของหน่วยงาน