การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี สามารถสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐  ณ ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต.โครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน" รุ่นที่ ๑

 ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผบช.รร.นรต. เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน"

เอกสารประกอบการสัมมนา
การศึกษาไทย 4.0  โดย ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
active leaning       โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ


การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้
เวลา ๑๐.๐๐ น.