ด่วนที่สุด.....สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจ


ประกาศ.....รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อรับทุนรัฐบาล (ก.พ.)


ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหาร (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
การประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดศูนย์บริการทางการศึกษา

การประชุมบริหารของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร กอต. (สอบสวน)ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร กอต. (อำนวยการ สนับสนุนและเทคนิค)