คณะผู้แทนจาก รร.ตำรวจกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานสนามยิงปืน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ม.ค.2559 ณ รร.นรต.ผู้บริหารสถาบันและคณะข้าราชการตำรวจ
จากสถาบันการฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย
เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558