โครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน" รุ่นที่ ๑

 ๕ ม.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตมียาเวส อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย รรท.ผบช.รร.นรต. เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาคณาจารย์ตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง"เป็นอาจารย์มืออาชีพ ด้วยกลยุทธ์และเทคนิคการสอน"

เอกสารประกอบการสัมมนา
การศึกษาไทย 4.0  โดย ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
active leaning       โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล