THAI FIGHT VS คณะผู้แทนจาก รร.ตำรวจประชาชนเวียดนาม

คณะผู้แทนจาก รร.ตำรวจประชาชนเวียดนามเรียนมวย THAI FIGHT เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงยิม โรงเรีนนายร้อยตำรวจ ซึ่งฝึกสอนโดย ไทรโยค พุ่มพันธ์ม่วง


การจัดพิธีไหว้ครูของ นรต. และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ครู-อาจารย์


การจัดพิธีไหว้ครูของ นรต. และพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ครู-อาจารย์ ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๑ มิ.ย.๒๕๕๘ ณ หอประชุมชุณหะวัณ