ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร กอต. (สอบสวน)ปฏิทินการศึกษาหลักสูตร กอต. (อำนวยการ สนับสนุนและเทคนิค)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

คณะผู้แทนสถาบันฝึกอบรมตำรวจอินโดนีเซียเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ