คณบดี ตศ.พร้อมคณะฯ เดินทางไปราชการ ณ รร.ตำรวจแห่งชาติพิลิปปินส์

วันที่ 30 เม.ย.๒๕๕๘ 
พล.ต.ต.โสภณ ศรีสพจน์ คณบดี ตศ.พร้อมคณะฯ เดินทางไปราชการ 
ณ รร.ตำรวจแห่งชาติพิลิปปินส์ ประเทศพิลิปปินส์ 
ระหว่างวันที่  30 เมย ~ 4 พค 2558


ศบศ. รับการตรวจสอบงาน ณ ห้องประชุม บก.อก.

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๕๘
ศบศ. รับการตรวจสอบงาน ณ ห้องประชุม บก.อก.ประกาศรายชื่อผู้สอบฝ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ฝอ.ตร.

คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรฝ่าย อำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ดำเนินการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๒ ราย ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้