การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

การรับสมัครหรือเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี สามารถสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๐  ณ ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต.