การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 2/2558 การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดย พล.ต.ต.สุรพล  ศรีวงศ์  รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานฯ คณะกรรมการเพื่อการวิจัยฯ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รร.นรต.

การคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของ รร.นรต.