ขอให้ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสืยสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๙ (นรต. รุ่นที่ ๖๘) ฝึกปฏิบัติงานสอบสวน

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรสืยสวนสอบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๑๙
(นรต. รุ่นที่ ๖๘) 
ฝึกปฏิบัติงานสอบสวน


การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 1/2558


        การประชุมคณะกรรมการเพื่อการวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย รร.นรต. ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดย พล.ต.ต.สุรพล  ศรีวงศ์   รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานฯ คณะกรรมการเพื่อการวิจัยฯ พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยและพิจารณาโครงการวิจัยของผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย รร.นรต.