การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามความร่วมมือทางวิชาการ รร.นรต.และวิทยาลัยตำรวจยูนนาน

พล.ต.ท.ศักดา  เตชะเกรียงไกร ผบช.รร.นรต. และคณะ รวม 9 คน
เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามความร่วมมือทางวิชาการ รร.นรต.และวิทยาลัยตำรวจยูนนาน
ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ย.2558