ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ


การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้
เวลา ๑๐.๐๐ น.


การสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการอบรม หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ ๓๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐


กิจกรรม 5 ส. ตามแผนพัฒนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาองค์และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

On May 24, 2016
Our beloved Commissioner, Pol.Lt.Gen.Sakda Techakriengkrai, is glad to present the Guard of Honour to the Deputy Commissioner of Maldives Police Service, Armed Saudee and his associate Ali Shujau, the Executive Director of the Institute for Security & Law Enforcement Studies (ISLES) just before signing the Letter of Intent between the RPCA and ISLES.On May 3, 2016
Pol.Col.Win Myint Soe along with Burmese graduated Cadets (the class of RPCA 68) has come to pay a courtesy call to Pol.Gen.Wuthi Liptapallop, Deputy National Police Chief. 
The Principal of Police Officer Training School, Myanmar Police Force is on his official delegation before participating the sword investiture ceremony.On April 22, 2016
Pol.Maj.Gen.Apichat Suriboonya Commander of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police/Head of INTERPOL Thailand is pleased to welcome Mr.Baek Sueng-ho at the Foreign Affairs Division. In addition, the South Korean delegation headed by the President of KNPU also have an opportunity to pay us a visit at the Transnational Crime Coordination Center to observe the CMIS (Case Management Intelligence System).On April 21, 2016
Pol.Lt.Gen.Sakda Techakriengkrai the Commissioner of Royal Police Cadet Academy introducing the Honour Guard to Mr.Baek Sueng-ho the President of Korean National Police University during the official welcoming session before signing the Letter of Intent between RPCA and KNPU
"Pamamaalam" and "Sa Muling Pagkikita"
Goodbye and See You Again

On March 25, 2016
Pol.Lt.Col.Piyawat Giatgong Deputy Superintendent of RPCA International Relations was at Suvarnabhumi Airport to send the Official Delegations from Philippines National Police Academy back to their home country after having a good time in Thailand


On March 22, 2016 
Pol.Lt.Gen.Sakda Techakriengkrai the Commissioner of Royal Police Cadet Academy in the freshmen welcoming ceremony greeting the official delegates from Philippines National Police.
On March 22, 2016
Pol.Col.Winai Bamrungkit Deputy Commander of Police Training Center is glad to welcome Mr.Mho Zainul Illupa Police Chief Inspector of the Philippines National Police and the official delegates from PNP to attend the Royal Police Cadet Academy's freshmen welcoming ceremonyOn March 22, 2016
New-coming cadets from Vietnam and Cambodia to become a part of our Royal Police Cadet Academy FamilyOn March 21, 2016
Pol.Maj.Gen.Sophon Srivapot Deputy Commissioner of Royal Police Cadet Academy and Pol.Col.Jirachat Charoensri Duputy Commander of Cadet Command Division together with the Royal Police Cadet Academy Executives at the Don Mueng International Airport's Vip Room before boarding their flight bound for Vietnam to join the Cadets on "Developing Performance of Cadet for the ASEAN Community" Project


ข้าราชการตำรวจและ นรต. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 14-27 มี.ค.2559

ข้าราชการตำรวจและ นรต. อบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ วิทยาลัยตำรวจยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 - 27 มี.ค.2559

On March 14, 2016 Pol.Maj.Gen Manote Tantratian Deputy Commissioner of Royal Police Cadet Academy representative of the Royal Police Cadet Academy introduces Mr.Li Gang from Yunnan Provincial Police Department to pay a courtesy call to Pol.Gen. Siwara Rangsiphramanakun and to discuss on the topic of "Border Security and immigration Training Programme"


Welcome Mr.Li Gang, Deputy Chief of Security, and Police Officers from Yunnan Provincial Police Department to enjoy the moment in Pattaya and Bangkok from March 12-14, 2016 accommodated by RPCA-IRs.


โรงเรียนนายร้อยตำรวจร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand institute of Justice : TIJ)
สถานเอกอัครทูตสวีเดน และองค์กรเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ  ( UN Women )
จัดงานเสวนาในหัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่เพื่อโลกที่ทุกเพศเท่าเทียม”
Youth Dialogue on Gender Equality with Police Cadets In Support of the HeForShe and Speakup Speakout Campaign
ณ ห้องประชุมเตมียาเวช กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.


คณะผู้แทนจาก รร.ตำรวจกัมพูชา เข้าศึกษาดูงานสนามยิงปืน
ระหว่างวันที่ 14 - 15 ม.ค.2559 ณ รร.นรต.ผู้บริหารสถาบันและคณะข้าราชการตำรวจ
จากสถาบันการฝึกอบรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติอินโดนีเซีย
เยี่ยมชมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558