ห้องเรียน Hall ๒ อาคารกาญจนาภิเษก รร.นรต.

ห้องเรียน Hall ๒ อาคารกาญจนาภิเษก รร.นรต.
ได้ทำการปรับปรุงใหม่ สามารถรองรับผู้เรียนได้ ๒๙๐ ที่นั่ง
มีโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ไว้ใช้งานอย่างครบครัน เช่น
เครื่องคอมพิวเตอร์ , เครื่อง Visualizer , เครื่องฉายภาพ Projector
เครื่องขยายเสียง , ไมค์ลอย , จอรับภาพ
สามารถใช้งานระบบเครือข่าย Internet ได้
สนใจขอใช้บริการ ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการทางการศึกษา รร.นรต.
โทร. ๐-๓๔๓๒-๑๑๔๐
โทร. (ภายใน) ๒๐๓ , ๒๐๖