โครงการเศรษกิจพอเพียง

โครงการเศรษกิจพอเพียง  วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ศบศ.รร.นรต.


ลงทะเบียนผบก.ศบศ.เป็นผู้บรรยายโครงการ


บรรจุเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ


อาหารว่าง