แบบฟอร์ม

การลา

 • ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา
 • ตรวจสอบวันลา ( สามารถพิมพ์เป็นหลักฐานประกอบการลาได้เลย )
  • ส.
  • ป.
 • ดาวน์โหลดใบลา


บัตรประจำตัว

 • คำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการใหม่

สวัสดิการขอรับการแต่งตั้งบทเรียน

 • การสร้างบทความใหม่
 • การสมัครสมาชิก
 • การตั้งค่า
 • การออกแบบ
 • การนำไฟล์ดาวน์โหลด