การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กอน. กอร.

ด่วน!!
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๓ ตร. อนุมัติแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายพัฒนาการศึกษา โทร. 0-3431-2009 ต่อ 216 หรือ พ.ต.ท.หญิง กิจจา สระทองคำ รอง ผกก.พศ.ศบศ. โทร. 08-9566-6134