ผู้กำกับการ


พ.ต.อ.ปัญญา ภูจำปา

ผู้กำกับการ ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนพ.ต.อ.สมพงศ์ อุทา
ผู้กำกับการฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ประวัติิ
พ.ต.อ.หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา
ผู้กำกับการฝ่ายบริหารงานวิจัย
ประวัติ
พ.ต.อ.วินัย บำรุงกิจ
ผู้กำกับการฝ่ายบริหารและธุรการ
ประวัติระดับตำแหน่ง ผกก. | รอง ผกก. | สว. | รอง สว. | ผบ.หมู่   
ฝ่าย สนับสนุนการเรียนการสอน | พัฒนาการศึกษา | บริหารงานวิจัย | วิเทศสัมพันธ์ | บริหารและธุรการ