FAQ

? จะติดตามข่าวสารการรับสมัครนักเรียนนายร้อยตำรวจจากที่ใด

  • ตอบ : ดีที่สุดคือ www.rpca.ac.th ( รร.นรต.) ครับ - Link การสมัครต่างๆ ก็รวมไว้ที่นี่ครับ

? ค่าใช้จ่ายของ นรต.

  • ถาม : นรต.ชำระเงินแรกเข้าจำนวนเท่าใด
  • ตอบ: ตรวจสอบได้ที่ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-3431-2009 ต่อ 126
? เส้นทางการเข้าเป็น นรต.
  • ถาม เส้นทางการเข้าเป็น นรต. เป็นอย่างไร
  • ตอบ เป็นไปดังนี้ คลิก